ถึงพี่สุมาอี้ มีทหารอย่างน้อยหนึ่งคนที่ไม่ได้เชื่อว่า CIA จะเสี้ยมเราตีกันค่ะ

หน้า 2 จาก 2 Previous  1, 2

Go down

สุมาอี้

ตั้งหัวข้อ  สุมาอี้ on Sun Oct 10, 2010 2:58 am

การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ประเทศอเมริกาใช้กลยุทธเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับมหาอำนาจขั้วรองผสมกล่าวคือ

๑) ทำสงครามกับประเทศอิรัก เข้าควบคุมแหล่งน้ำมันเก้าในสิบส่วน แล้วปั่นราคาน้ำมันจากต้นทุน ๑ บาเรล ต่อ ๑.๕ ดอลลาร์ เป็น ๑๕๖ ดอลลาร์

๒) ผลักดันสนธิสัญญาเกียวโต เพื่อเพิ่มต้นทุนด้านรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศที่เซ็นสนธิสัญญาดังกล่าว

๓) พยายามลดค่าเงินดอลลาร์ ทำให้ค่าเงินประเทศมหาอำนาจขั้วรองผสมแข็งค่าขึ้น สินค้าที่ผลิตในกลุ่มประเทศอียู กลุ่ม BRIC มีราคาสูงขึ้นจนขายสินค้าไม่ออก

การแก้ไขปัญหาระยะกลาง มุ่งเน้นนโยบายปิดล้อมประเทศจีน โดยบีบบังคับผู้นำประเทศเป้าหมายที่ใช้ปิดล้อมประเทศจีนให้เลือกข้างประเทศอเมริกาฝ่ายเดียว (ยังไม่สำเร็จ) ปัจจุบันประเทศอเมริกากำลังทำวอร์เกมส์ เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการทำสงครามยึดครองประเทศอิหร่าน เพื่อเข้าควบคุมช่องแคบเฮอร์มุด เพราะปริมาณน้ำมันผ่านจุดนี้ ๙๕ % สำหรับใช้หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจโลก หากผลการประเมินคุ้มค่าสงครามควบคุมช่องแคบเฮอร์มุดก็จะเกิดขึ้น (ปัจจุบัน นาย บารัค โอบามา พรรคเดโมแคด ขึ้นเป็นประธานาธิบดีประเทศอเมริกา เพื่อดำเนินสงครามทางด้านเศรษฐกิจ โดยผสมผสานกับการทำสงครามในยุคที่ ๔ แต่จะไม่ละทิ้งการเข้าควบคุมแหล่งพลังงานสำคัญในตะวันออกกลาง และอาฟริกา) เพราะกลุ่มอียูพึ่งพาน้ำมันที่ตะวันออกกลางกว่า ๗๐ % สงครามดังกล่าวจะทำลายความมั่นคงทางด้านพลังงาน จนกระทบความเชื่อมั่นระบบเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอียู และกลุ่ม BRIC ที่ปัจจุบันเข้มแข็งกว่าประเทศอเมริกา

การทำสงครามมีวัตถุประสงค์ไม่ให้ประเทศมหาอำนาจขั้วรองผสม สามารถโยกย้ายเงินทุนสำรองจากเงินสกุลดอลลาร์ ไปเป็นเงินสกุลยูโรดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทบเป็นปัญหาเงินเฟ้อในประเทศอเมริกา (ประเทศอเมริกากลัวปัญหาเงินเฟ้อเพราะเงินดอลลาร์ไม่มีทองคำค้ำประกัน)

การแก้ไขปัญหาระยะยาว ทำการย่อยสลายประเทศจีน ประธานาธิบดีประเทศอเมริกา ได้แถลงการณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๔๔ โดยกล่าวว่าประเทศพม่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินให้กับขบวนการก่อการร้ายสากล พร้อมทั้งประกาศต่อประชาคมโลกว่าต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า และสนับสนุนนาง ซาน ออง ซู จี

ในอนาคตประเทศอเมริกา จะใช้สงครามข้อมูลข่าวสาร IW สร้างสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า หรือประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพ และฐานส่งกำลังบำรุง บุกผ่านประเทศพม่า เพื่อเข้ายึดครองมณฑลเสฉวน และยูนนาน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (อาหาร) หล่อเลี้ยงชาวโลกได้ ๑ ใน ๓ เมื่อสามารถยึดครองได้

นั่นหมายถึงประเทศจีนขาดเสบียงอาหาร ไม่สามารถหาจากแหล่งอื่นทดแทนได้ เนื่องจากถูกปิดล้อมจากสังคมโลก ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ จากนั้นก็ทำการย่อยสลายประเทศจีน ตามแผนการใช้ประเทศไทยเป็นฐานยึดครองแหล่งอาหารของโลกในมณฑลเสฉวน ยูนนาน และคุนหมิง

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงของสังคมโลกในภาพรวม และเมื่อเจือสมกับเงื่อนไขจากปัจจัยภายในของแต่ละประเทศ ปัญหาจึงมีความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไข ปัจจัยอันเนื่องมาจากสถานการณ์ภายนอกประเทศ ที่มีผู้เล่นเป็นรัฐ (State Actor) เป็นเหตุปัจจัยที่จะมาช่วยกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ใดๆ ขึ้นได้ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่มีพลังอำนาจที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำได้ รวมทั้งเจตนารมณ์ที่สามารถดูได้จากผลประโยชน์แห่งชาติและความตั้งใจของผู้นำประเทศ รวมทั้งกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันนโยบายของประเทศมหาอำนาจ นอกจากนั้นผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐ (Non State Actor) ยังมีส่วนผลักดันให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นในสังคมโลก เช่น UN ,NGOs ,OIC ,IMF, NGO,CIA เป็นต้น

อย่างไรก็ตามองค์กรต่างๆ ที่เป็นผู้เล่นบนเวทีโลกที่ไม่ใช่รัฐดังกล่าว ย่อมได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่ทรงอิทธิพลเพื่อสนับสนุนองค์กรต่างๆ เหล่านั้น บ่อยครั้งองค์กรดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์ขึ้น ซึ่งภาพที่ปรากฏก็เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรขององค์กรนั้นๆ โดยมีประเทศมหาอำนาจบางประเทศให้การสนับสนุนและกำกับนโยบายในการดำเนินการอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น

นอกจากนั้นแล้วประเทศมหาอำนาจยังใช้ประเทศบริวารเป็นผู้ทำสงครามตัวแทน สถานการณ์ในภาคใต้ก็เช่นเดียวกันมีมหาอำนาจหนุนหลัง โดยใช้สถานการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศเป้าหมาย เป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีผู้เล่นที่เป็นรัฐ (State Actor) และผู้เล่นที่ไม่เป็นรัฐ (Non State Actor) เข้ามาดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตนเองต้องการในยุคสงครามพัฒนาพลังการผลิต ที่ประเทศใดสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มาก ผลิตสินค้าได้คุณภาพดีราคาถูก จนสามารถครอบครองส่วนแบ่งตลาดสินค้าระดับล่าง กลาง บน ได้มากกว่าย่อมกลายเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจ มหาอำนาจทางทหาร จนสามารถล้มระบบโครงสร้างทางอำนาจแบบเดิม แล้วจัดสร้างระบบโครงสร้างทางอำนาจใหม่ขึ้นมาแทนที่แล้วกลายเป็นมหาอำนาจของโลกในท้ายสุด

ในปัจจุบันประเทศจีนสามารถยึดครองตลาดระดับล่าง พยายามปลดปล่อยพลังการผลิตจากประเทศจีนตอนใต้ เพื่อพัฒนาพลังการผลิตจากความได้เปรียบในเรื่องค่าจ้างแรงงานและทรัพยากรราคาถูก เพื่อยึดครองตลาดระดับกลางและบน แต่ติดปัญหาในเรื่องการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนตอนใต้ไปออกทะเลทางตะวันออก ซึ่งมีระยะทางกว่า ๖,๐๐๐ กม.แต่ถ้าผ่านประเทศไทยมีระยะทางแค่เพียง ๖๐๐ กม. สำหรับประเทศไทยที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมในการลดต้นทุนด้าน Logistic ให้กับสังคมโลก ใช้เป็นฐานผลิตสินค้าระดับกลาง และบน ตลอดจนรับสินค้าระดับล่างจากประเทศจีนกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทย จึงสามารถใช้ควบคุมให้ประเทศต่างๆ ในการผลิตสินค้าตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ หรือใช้ศักยภาพนี้ควบคุม GDP ประเทศต่างๆ จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิตอาหาร

และมีข้อมูลจากองค์การ NASA เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของแหล่งทรัพยากรน้ำมัน ที่จะมีปริมาณมากขึ้นบริเวณอ่าวประเทศไทย เนื่องจากเหตุการณ์ที่ดาวเคราะห์ทั้งเก้าดวงมาเรียงตัวแนวเดียวกันเมื่อปี ๓๗ ประกอบกับความตั้งใจประเทศอเมริกาในการปิดล้อมประเทศจีนไม่ให้ยึดครองตลาดสินค้าระดับกลาง และบน จนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ มหาอำนาจทางทหาร จนสามารถล้มระบบโครงสร้างทางอำนาจในการดูดซับทรัพยากรเข้าสู่ระเทศศูนย์กลางระบบผ่านค่าเงินดอลลาร์ที่ไม่มีทองคำค้ำประกัน ประเทศจีนสามารถพลิกผันเป็นมหาอำนาจโลกแทนที่ประเทศอเมริกา ความพยายามควบคุมประเทศอิหร่าน เพื่อปิดกั้นช่องแคบเฮอร์มุด ที่เป็นปากทางแหล่งพลังงานน้ำมันของโลกเกือบ ๙๕ % การเข้าควบคุมช่องแคบมะละกา เมื่อขุดคลองไทยแล้วจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญในระดับโลก สามารถใช้ปิดกั้น เอเชียตะวันออกจนก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางด้านพลังงาน เพราะการตั้งฐานทัพในบริเวณดังกล่าวสามารถควบคุมทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย

ประเทศอเมริกา ได้อาศัยปัจจัยปัญหาดั้งเดิมภายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้สงครามข่าวสาร IW ทั้งนี้ได้เคลื่อนย้ายหน่วยงาน CIA จากเชียงรายมาตั้งที่ภูเก็ตชื่อว่า C-TIC เพื่อดำเนินงานด้านการข่าว(โดยประเทศไทยรับสถานการณ์ด้านการข่าวกรองไปดำเนินการ) สร้างสถานการณ์ก่อการร้าย มีการจัดตั้งกลุ่มมุสลิมเสรี (ชีอ่ะ) และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของประเทศมาเลเซีย ได้จัดหานักรบรับจ้าง LTTE Group โดยผ่าน CIA เพื่อใช้เป็นผู้ดำเนินการทำร้ายกับชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมสายกลาง (สุหนี่) เพื่อยุแหย่ให้ประชาชนชาวไทยพุทธขัดแย้งกับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ และก่อให้เกิดความกลัว จนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมหนีออกจากพื้นที่

และพยายามสร้างสถานการณ์ กรือแซะ เพื่อออกกฎหมายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพยายามสร้างความขัดแย้ง จนกลายเป็นความขัดแย้งทางด้านศาสนา แล้วใช้สงครามข้อมูลข่าวสารทำให้สังคมโลกมองว่าประเทศไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวไทยมุสลิม จนมีการสร้างกระแสเรียกร้องให้องค์กร OIC (มีกลุ่มทุนอาวุธพลังงานของพรรครีพับลีกันร่วมกับผู้นำประเทศซาอุให้การสนับสนุนจัดตั้งขึ้น) มีสมาชิก ๕๗ ประเทศ (ประชากรมากกว่า 1500 ล้านคน) เข้ามาแทรกแซง แบ่งแยกประดินแดนดังกล่าวแล้วจัดส่งคนในอาณัติเข้าไปควบคุมและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโครงการขุดคลองไทย หลังจากสามารถแบ่งแยกดินแดนได้สำเร็จ

สุมาอี้

จำนวนข้อความ : 75
Registration date : 24/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

สุมาอี้

ตั้งหัวข้อ  สุมาอี้ on Sun Oct 10, 2010 3:03 am

สิ่งที่นำเสนอเป็นการประมวลข้อมูลจากเวปนอนรอ ผสมผสานกับแนวความคิดของผม ซึ่งสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เชื่อมต่อกับปัจจุบัน

และในช่วงต่อไป จะขอนำเสนอภาพสถานการณ์ในอนาคตในมุมมองของสุมาอี้ เกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงของสังคมโลกที่เกี่ยวโยงกับสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศไทย

ซึ่งน่าจะตอบคำถามน้อง พีพี ได้พอสมควร ?

สุมาอี้

จำนวนข้อความ : 75
Registration date : 24/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

สุมาอี้

ตั้งหัวข้อ  สุมาอี้ on Sun Oct 10, 2010 3:11 am

ไม่เกี่ยวข้อง ก็ไม่เกี่ยวข้องน่ะน้อง ซันนี่
แต่โดยส่วนตัวยังนับถือในขีดความสามารถอยู่น่ะครับ ... อิอิ

สุมาอี้

จำนวนข้อความ : 75
Registration date : 24/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงพี่สุมาอี้ มีทหารอย่างน้อยหนึ่งคนที่ไม่ได้เชื่อว่า CIA จะเสี้ยมเราตีกันค่ะ

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Oct 10, 2010 11:57 am

สุมาอี้ พิมพ์ว่า:ไม่เกี่ยวข้อง ก็ไม่เกี่ยวข้องน่ะน้อง ซันนี่
แต่โดยส่วนตัวยังนับถือในขีดความสามารถอยู่น่ะครับ ... อิอิ

ต้องขอบคุณ คุณพีพี ที่ทำให้สถานการณ์พลิกผันนะเนี่ย หากไม่มีกระทู้นี้ ก็คงไม่มีเรื่องที่จะทำให้เราได้คุยกัน...ใช่ป่ะ

==================================

ขอปรบมือดังๆให้กับข้อมูลที่พี่สุมาอี้ได้นำมาลงไว้ อ่านแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกที่น่าสนใจและติดตามเป็นอย่างมาก

ยิ่งพี่สุมาอี้ได้กล่าวว่า "สิ่งที่นำเสนอเป็นการประมวลข้อมูลจากเวปนอนรอ ผสมผสานกับแนวความคิดของผม ซึ่งสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เชื่อมต่อกับปัจจุบัน"

ทำให้รู้สึกว่า อย่างน้อยๆ ยังมีทหารไทยคนหนึ่งที่ยังมีสติปัญญาและความคิดเป็นตัวของตัวเอง สามารถพิจารณาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มาปรับเปลี่ยนและเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อันจะทำให้เราสามารถที่จะรับรู้และเตรียมตัวในการป้องกันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

มีบทความหนึ่งอยากฝากไว้ให้คิด

"จงอย่าสนใจว่าใครจะมองเราอย่างไร หรือใครเขากำลังทำอะไร/ไม่ทำอะไร
จงอย่าสนใจว่าตัวเราเกิดมาเพื่ออะไร
แต่จงสนใจว่า ณ ปัจจุบัน ตัวเราอยู่ในสถานะอะไรและได้กระทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตามสถานะที่เราดำรงสภาพอยู่หรือไม่
เพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นมนุษย์
แล้ววันหนึ่ง...เราจะบอกกับตัวเราเองอย่างภาคภูมิใจว่า
'เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ไม่เสียชาติเกิดจริงๆ'
ที้นี้ลองหันกลับมาถามตัวเราเองว่า....วันนี้เราได้สำรวจตัวเราเองกันแล้วหรือยัง?"

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อยากกด like ถูกใจจริงๆ

ตั้งหัวข้อ  Rosy on Sun Oct 10, 2010 7:33 pm

sunny พิมพ์ว่า:"จงอย่าสนใจว่าใครจะมองเราอย่างไร หรือใครเขากำลังทำอะไร/ไม่ทำอะไร
จงอย่าสนใจว่าตัวเราเกิดมาเพื่ออะไร
แต่จงสนใจว่า ณ ปัจจุบัน ตัวเราอยู่ในสถานะอะไรและได้กระทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตามสถานะที่เราดำรงสภาพอยู่หรือไม่
เพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นมนุษย์
แล้ววันหนึ่ง...เราจะบอกกับตัวเราเองอย่างภาคภูมิใจว่า
'เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ไม่เสียชาติเกิดจริงๆ'
ที้นี้ลองหันกลับมาถามตัวเราเองว่า....วันนี้เราได้สำรวจตัวเราเองกันแล้วหรือยัง?"
ถ้ากด like หรือ ถูกใจ ได้เหมือนใน Facebook จะกดให้ร้อยทีเลยนะตัวเอง (^_^) (^O^) (@^_^@)
avatar
Rosy

จำนวนข้อความ : 49
Registration date : 19/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 2 จาก 2 Previous  1, 2

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ