สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

หน้า 5 จาก 9 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Tue Feb 17, 2009 11:28 pm

santiasoke2http://www.skyd.org/html/hot/visakha-2.html

มหายันอุ้มสันติอโศก โต้ 'มหาเถร'
พุทธมณฑลเป็นของพุทธบริษัท


ไทยโพสต์ การเมือง - ข่าว
๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ กองบรรณาธิการ


'จำลอง' ลั่น มส.ไม่มีสิทธิห้ามสันติอโศกร่วมงานวิสาขบูชา
เพราะพุทธมณฑลเป็นของพุทธบริษัท ไม่ใช่เฉพาะของสงฆ์
ยันเดินหน้าตามบัญชานายกฯ
เผย "ทักษิณ" ฝันไทยยิ่งใหญ่เหมือนเมกกะ "ทองขาว"
เตือนสำนักพุทธรู้อะไรควรไม่ควร ถ้าไม่ฟัง มส.ก็มองหน้ากันไม่ได้
เตรียมระดมชาวพุทธเคลื่อนไหวใหญ่ รอมติมหาเถรสมาคม ๒๐ เม.ย.
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ประธานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพลังแผ่นดิน
หรือศูนย์คุณธรรม ชี้แจงเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ถึงการจัดงานวันวิสาขบูชา
ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ว่าเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ตนได้ชวน น.พ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) บุตรชายนายสัญญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี ไปกราบนมัสการรักษาการสมเด็จพระสังฆราช
เพื่อกราบทูลถึงการเตรียมงานวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นไปตามดำริของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ศูนย์คุณธรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดงานครั้งนี้
เพื่อให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ตามแนวทางของท่านพุทธทาส

ให้ถึงขนาดว่ามีชาวพุทธที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาร่วมด้วย โดยให้ผู้อำนวยการ
พศ.เป็นแม่งาน และนิมนต์พระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับฆราวาส ขณะที่ตนเองเป็นที่ปรึกษา

http://www.asoke.info/

http://www.bunniyom.com/newbiography.samanabhodhirak.html

http://www.buddhadasa.org/html/life-work/bio/tell_TOC.html

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Tue Feb 17, 2009 11:50 pm

santiasoke3http://www.watthummuangna.com/board/showthread.php?t=693&page=2
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับปัญหาศาสนา คำว่า “ปัญหา” คือ
คำถาม หรือข้อสงสัย แต่ในที่นี้มิได้หมายถึงข้อสอบที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องตอบ
แต่หมายถึงข้อสงสัยอันเกิดจากการกระทำของบางศาสนาในประเทศไทยที่เป็นพิษเป็น
ภัยต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นผลร้าย
ถึงขั้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเสื่อมและสูญสิ้นไปได้ กล่าวสั้น ก็คือ
พระพุทธศาสนากำลังถูกบ่อนทำลายจากบางศาสนาบางนิกายที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศ ไทย
เนื่องจากพระพุทธศาสนาประจำชาติไทยมาทุกแผ่นดินทุกสมัยตั้งแต่กรุงสุโขทัย
เป็นราชธานีเรื่อยมาตราบจนปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยเกินกว่า ๙๕
เปอร์เซ็นต์นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระประมุข ของชาติ
หรือเจริญรอยเบื้องพระยุคลบาทองค์พระประมุขของตน
แต่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แม้จะทรงนับถือพระพุทธศาสนาก็มีน้ำพระทัยอัน
ประเสริฐทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่พึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกประการ หนึ่ง
เกี่ยวกับพิษภัยของพระพุทธศาสนานั้นแม้ในครั้งพุทธกาลก็เกิดมีมาแล้วมิใช่จะ
มาเกิดมีแต่ในประเทศไทย และแม้หลังพุทธกาล
เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย
พระพุทธศาสนาก็ไม่มีพิษมีผู้บ่อนทำลายจนถึงขั้นเสื่อมสูญดังกล่าวในภาคหนึ่ง
-สองแล้วครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เกิดขึ้น
มาถึงครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๓
ศาสนาเดียวกันกับที่เคยกระทำเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาก็ตามมาบ่อนทำลายพระ
พุทธศาสนาอีก และเมื่อถูกท่านเสนาบดีเรียกตัวบาทหลวงมาคาดโทษ ก็ชะงักไประยะหนึ่ง
ถึงรัชกาลที่ ๔ เริ่มอีก รัชกาลที่ ๔
ทรงแก้ปัญหาอย่างนุ่มนวลก็ผ่านพ้นความรุนแรงได้ มาถึงรัชกาลปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.
๒๕๐๑ ศาสนากับนิกายเดิมนั้น หยิบเอาวิธีการที่เคยกระทำเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๓
มาดำเนินการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาอีก

คราวนี้ชาวพุทธได้รวมตัวกันประท้วงและตอบโต้ โดยเชิญ พ.อ.ปิ่น
มุทุกันต์ แสดงปาฐกถาทำความเข้าใจโดยถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง
เป็นเหตุให้ผู้บ่อนทำลายชะงักเงียบไปอีกครั้งหนึ่ง แต่แทนที่จะสำนึกในความเป็นศาสนา
และมาอาศัยแผ่นดินมาเผยแพร่ ศาสนานิกายนี้กลับดำเนินการที่หนักขึ้น
และใช่เพียงแค่บ่อนทำลายเท่านั้น แต่ยังใช้แผนผสมกลมกลืนพระพุทธศาสนาอีกด้วย
วิธีการแบบนี้ศาสนาฮินดูใช้ทำกับศาสนาพุทธในอินเดีย และได้ผลมาแล้ว
จากแผนการบ่อนทำลายหมายดูดกลืนต่างๆ ทำให้ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งตื่นตัว
และพิจารณาเอกสารต่างๆที่ปรากฏ เห็นว่าเป็นการทำงานแบบประสานแนวความคิด
โดยเชื่อมโยงมาจากเอกสาร คือ “วารสารแถลงกิจ หรือ
บุลเลติน ที่เป็นผลจากการสังคายนาครั้งที่ ๒
ของสำนักวาติกันทั้งสิ้น โดยใช้ระบบทำงานใหม่ ที่เรียกว่า
ไดอาลอก แปลกันว่า ศาสนสัมพันธ์
ฟังชื่อแล้วไม่น่ามีปัญหา
แต่มีปัญหาหนักมากสำหรับชาวพุทธที่ติดตามเรื่องนี้อย่างละเอียด
เพราะระบบหรือวิธีการทำงานจากแผนไดอาลอกนั้น ในหนังสือแผนทำลายพระพุทธศาสนา หน้า ๑๒
กล่าวว่า โดยเปลือกนอก หุ้มไว้ด้วยเมตตา
ไมตรี ร่วมงาน ประสานประโยชน์ แต่เป้าหมายที่ซ่อนเร้น และเป็นเป้าจริง คือ
การผสมกลมกลืนทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย
เพื่อนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นของตน ด้วยวิธีค่อยๆกระแซะแบบดูดกลืน
บิดเบือนผสมผสาน
จนประเทศไทยอันเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเมืองแห่งศาสนาคริสต์ในที่สุด


พฤติการณ์ของบางศาสนา

บางนิกายได้ดำเนินการในประเทศไทย
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาเป็นระยะ จนปัจจุบันซึ่งนับว่าร้ายแรงแบบซึมลึก
เมื่อพฤติการณ์ดังกล่าวปรากฏมาช้านานเป็นประวัติศาสตร์อันกระทบกระเทือนต่อ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงควรที่จะนำมาแสดง เพราะเกี่ยวข้องด้วยพระพุทธศาสนา
และพุทธบริษัที่ทราบเรื่องจะได้ดำเนินการในลักษณะปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างไร
ควรจะกระทำในสิ่งที่ควรกระทำอย่างไร


พฤติการณ์ที่พระทบกระเทือนพระพุทธศาสนาบางประการ

อันพฤติกรรมบ่อนทำลายหมายดูดกลืนพระพุทธศาสนานั้น
เท่าที่พบหลักฐานมีปรากฏทั้งโดยวิธีทำลายพระพุทธเจ้า
ปลอมแปลงพระธรรมคำสั่งสอนและโจมตีใส่ร้ายพระสงฆ์ ตลอดจนลอกเลียนแบบพระศาสนบุคคล
ศาสนวัตถุและศาสนพิธีต่างๆเพื่อแผนผสมกลมกลืนบรรลุถึงจุดหมายดูดกลืนได้เร็ว ขึ้น
ตลอดจนวิธีการบีบบังคับใจไห้จำยอมต้องเข้ารีดอย่างขมขื่นอีกหลายวิธี
เช่นที่ปรากฏในหนังสือ “ภัยพระพุทธศาสนา” ตอนหนึ่งว่า “พระพุทธเจ้านั้น เป็น
ประกาศก องค์หนึ่งของพระเจ้า…” เป็นต้น
พฤติการณ์อันกระทบกระเทือนเป็นโทษต่อพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นเหตุให้พระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาต้องเกิดการผิดพลาดคลาดเคลื่อน เฉพาะส่วน
โดยการกระทำของฝ่ายอื่น ที่หวังประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง
แต่พระพุทธศาสนาได้รับความเสียหาย ผู้ศึกษามาน้อยจะหลงเชื่อได้
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำสอนของศาสนาอื่นที่น่เชื่อน่าปฏิบัติตามพฤติการณ์
อย่างนี้


อีกวิธีหนึ่ง
ที่บางศาสนาบางนิกายที่กระทำขึ้นได้ เพราะได้โอกาสช่วงเวลาหนึ่ง
เป็นโครงการที่ลึกซึ้งระยะยาว นั่นคือ
การปลอมแปลงพระธรรมดูดกลืนเด็กทางการเรียนการสอน ดังปรากฏหลักฐานจากหนังสือชื่อ
“เบื้องหลังคริสต์ใช้ศัพท์พุทธ” โดยชมรมชาวพุทธฯ ความว่า
“วิธีดูดกลืนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย
ได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อดูดกลืนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นหลายเล่ม…”
แก้ไขล่าสุดโดย att เมื่อ Tue Feb 17, 2009 11:59 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Tue Feb 17, 2009 11:52 pm

santiasoke4เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมด้านจิตใจด้วยการมีศีลธรรม

ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระองค์ทรงมีพระจริยาวัตรประเสริฐ
จนเป็นที่เทิดทูลว่าเป็นพระมหาราชที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆ เนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา
ซึ่งยอมรับกันว่าหนักไปทางวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ
ปัญหาหรือข่าวสังคมแต่ละวันจึงมีไม่น้อยว่า “ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น” ต่อมาวันที่ ๑๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้ดำเนินการพิมพ์หนังสือขึ้นจำนวน
๓๐,๐๐๐ เล่ม ตามคำบัญชาของมหาเถรสมาคม


ดังนั้น
มหาเถรสมาคมจึงอนุมัติให้จัดพิมพ์หนังสือ “แนะแนวปฏิบัติตามคุณธรรม ๔ ประการ
และปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ” ซึ่งเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค
และพระเถรานุเถระผู้ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรบรรยายอบรมได้ประชุมจัดทำขึ้น
เพื่อใช้เป็นคู่มือในการอบรมประธานและรองประธานฝ่ายบรรพชิตของหน่วย อ.ป.ต.
ในเขตปกครองหนกลางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ และอนุมัติให้พิมพ์จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
เพื่อถวายความสะดวกแก่เจ้าอาวาสทุกวัด จะได้อาศัยใช้เป็นคู่มือในการชี้แจง แนะนำ
อบรม สั่งสอน ประชาชนในเขตหมู่บ้านตำบลนั้นๆต่อไป


เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
พระสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย
คือพระสงฆ์ญวนถือฝ่ายมหายาน หรือญวนนิกาย ในปัจจุบันมีวัดพระสงฆ์ญวนในประเทศไทย ๑๓
วัด และดำรงอยู่อย่างปกติ แต่ก่อนจะมาสร้างเป็นวัดขึ้นถึงระดับนี้ มีความเป็นมาว่า
องเชียงซุน พระราชบุตรองค์ที่ ๔ ของพระเจ้าเมืองเว้
ราชธานีของญวนหนีกบฎอพยพพวกพ้องและพลเมืองมาอยู่เมืองฮาเตียง เขตติดต่อกับเขมร
ถูกเขมรยกทัพไล่ จึงอพยพหนีเข้าประเทศไทย ขอพึ่งบารมีพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อปีวอก
พ.ศ. ๒๓๑๙ โปรดให้อยู่ตอนถนนพาหุรัด นับว่าเป็นพวกแรก ต่อมา ปีขาล พ.ศ. ๒๓๒๕
องเชียงสือ พระราชนัดดาพระเจ้าเมืองเว้
อพยพหนีศัตรูจากไซง่อนมาอยู่เกาะกระบือในเขตเขมร พระยาชลบุรี
คุมเรือรบลาดตระเวนพบเข้า ช่วยนำเข้ากรุงเทพฯ รัชกาลที่ ๑ ทรงรับไว้
โปรดให้อยู่ที่ตำบลคอกกระบือ(สถานทูตโปรตุเกสในปัจจุบัน) ต่อมาองเชียงสือ
เขียนสารทูลลาไปกอบกู้บ้านเมือง กรมพระราชวังบวรฯ
จึงโปรดให้ย้ายญวนพวกองเชียงสือไปอยู่ที่ตำบลบางโพ เขตดุสิต สืบมา


จากนั้น มีชาวญวนอพยพเข้ามาอีก ๓ คราว คือ
ในปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๗๖ ครั้งเจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
ได้ยกทัพไปตีเมืองญวน ได้ครอบครัวญวนส่งเข้ามาถวาย ๒ พวก คือ พวกถือศาสนาพุทธ
พวกนี้โปรดให้ไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี และพวกถือศาสนาคริสต์
พวกนี้โปรดให้ไปอยู่รวมกับพวกเข้ารีตที่ตำบลสามเสนในกรุงเทพฯ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่
๔ พวกญวนที่ไปอยู่กาญจนบุรี ปรารถนาจะเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ
ก็ทรงโปรดให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ย่านคลองผดุงกรุงเกษม(คลองที่โปรดให้ขุด
ขึ้นใหม่) และทรงโปรดให้ไปสังกัดเป็นทหารปืนใหญ่ “ฝ่ายวังหลวง”
ส่วนพวกที่ถือคริสต์ให้ย้ายไปสังกัดเป็นทหารปืนใหญ่ “ฝ่ายวังหน้า”
คือพวกญวนพระยาบรรลือสีหนาทในปี พ.ศ. ๒๓๗๗ พระเจ้าแผ่นดินญวน ทรงพระนามว่า “มินมาง”
ทรงประกาศห้ามคนญวนถือศาสนาคริสต์ และโปรดให้จับพวกเข้ารีตมาทารุณต่างๆ
ชาวญวนพวกนี้จึงอพยพเข้าประเทศไทย โปรดให้ไปอยู่จังหวัดจันทบุรีบ้าง
ที่ตำบลสามเสนในกรุงเทพฯบ้าง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๘๓
กองทัพไทยร่วมกับกองทัพเขมรเข้ารบขับไล่กองทัพญวนที่เข้ามาชุมนุมอยู่ในเขต เขมร
กองทัพญวนตกอยู่ในวงล้อมหลายแห่ง และเกิดโรคระบาดขึ้นในกองทัพ
จึงหนีโรคระบาดออกมาสวามิภักดิ์ต่อเจ้าพระยาบดินทร์เดชาประมาณพันกว่าคน
เจ้าพระยาบดินทร์เดชาจึงส่งเข้าถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงรับไว้แล้วโปรดให้ไปอยู่ที่ตำบลบางโพรวมกับพวกเก่า


ไม่ว่าจะชาวญวนผ่ายไหน อยู่ที่ไหกน
ที่ถือพุทธก็พยายามสร้างวัดขึ้น
ที่ถือคริสต์ก็สร้างโรงสวดขึ้นเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและลัทธิเชื่อถือ
ด้วยเหตุนี้จึงมีวัดญวน พระญวน
เกิดขึ้นในประเทศไทยสืบต่อมาจนทุกวันนี้
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:02 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:02 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:03 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:04 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:05 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:05 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:06 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:06 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:07 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:07 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:08 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:08 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:09 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:10 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:30 am

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:51 am

http://www.raven1.net/


Concept diagram, combined voice to skull and Silent Sound

avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:53 am
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:55 am
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:56 am
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:57 am
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:58 am
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอในอนาคตอันใกล้

ตั้งหัวข้อ  att on Wed Feb 18, 2009 12:59 am
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 5 จาก 9 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ